Nyheter ifrån Dikonab / Dimensionshus

Pris justeringar kommer fortlöpande att ske , pga marknaden

för träprodukter och stål har stigit kraftigt de senaste månaderna , det gör att offerter inte följer de dags priser

som råder på marknaden , vilket vi på Dikonab beklagar.

Vi kommer även att nu kunna leverera fritidshus , i

storlekarna , 60m2 , 80m2 , 100m2 , för prisuppgifter

vänligen kontakta oss på info@dikonab.se eller telefon

073-6306386

Hjärtligt välkomna önskar vi på Dikonab / Dimensionshus